Vad är Arabica?
Kaffebuskar växer över 600 meter från havsnivån. Kaffet mognar saktare och blir mer fruktigt, bärigt, sött, kryddigt, blommigt eller syrligt.

Vad är Robusta?
Odlas från havsnivå och upp till 600 meter. Större skördar med mer jordig, nötig eller rökig smak.

Var odlas kaffe?
Kaffe odlas i ett 70-tal länder och alla har sin egen smakkaraktär.

Hur mycket kaffe får man från en buske?
I genomsnitt brukar en buske producera omkring 2000 mogna kaffebär per skörd, vilket motsvarar ungefär 2,5 kg frukt. Det ger i slutändan ca 500 gram nyrostat kaffe. Det dricks över två miljarder koppar kaffe globalt och kaffe är en av de största handelsvaran efter råoljan.